Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha, de "historische Boeddha", die in de 6e eeuw v.Chr. in het noorden van India leefde.

Boeddhisme is verwant met hindoeïsme, en ontstond als een reactie erop. Boeddhisten geloven dat men bevrijd kan worden uit de cirkel van wedergeboortes door het volgen van de door de Boeddha onderwezen "middenweg".

De belangrijkste aspecten van deze middenweg zijn het uitbannen van alle materiële verlangens, het zich ethisch gedragen, en het ontwikkelen van de geest.


Weergave: